Zoznam Pohodových škôl


Názov školy
Certifikovaný učiteľ
Obec
Pohodovou školou od
Fakulta managementu - Univerzita Komenského v Bratislave
áno - 1
Bratislava
30. 01. 2020
Obchodná akadémia
áno - 2
Rožňava
18. 07. 2012
Stredná odborná škola
áno - 1
Revúca
02. 07. 2012
Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
áno - 3
Nitra
15. 12. 2011
Školy Živeny Považská Bystrica
áno - 2
Považská Bystrica
14. 07. 2011
Súkromná obchodná akadémia LIBERTA
áno - 3
Bratislava
15. 07. 2010

Nenašli ste svoju školu v zozname? Pravdepodobne ešte nie je do projektu zapojená. Kontaktujte nás, skúsime s tým niečo urobiť.


Zoznam certifikovaných učiteľov

Meno
Škola
ID držiteľa certifikátu
Platnosť certifikátu
Mgr. Soňa Dávideková, PhD., MBA, LLM
Fakulta managementu UK
ST0029
30. 01. 2023
doc. Ing. Anna Látečková, PhD.
Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPÚ v Nitre
ST0012
09. 02. 2023
Ing. Edita Červenková
Nová Baňa
ST0009
10. 10. 2017
Ing. Dáša Korimová
Stredná odborná škola Revúca
ST0017
07. 01. 2016
Ing. Stanislava Lukáčová
Obchodná akadémia Rožňava
ST0016
23. 08. 2015
Ing. Daniela Žiaková
Obchodná akadémia Rožňava
ST0015
23. 08. 2015
Ing. Peter Stuchlý
Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPÚ v Nitre
ST0014
09. 02. 2015
Ing. Ivana Váryová, PhD.
Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPÚ v Nitre
ST0013
09. 02. 2015
Ing. Ľubomír Valient
Školy Živeny Považská Bystrica, Považská Bystrica
ST0011
13. 01. 2015
Ing. Lenka Jastrabanová
Školy Živeny Považská Bystrica, Považská Bystrica
ST0010
13. 01. 2015
Ing. Dana Pospíšková
Súkromná obchodná akadémia LIBERTA, Bratislava
ST0004
07. 12. 2013
Ing. Soňa Halamová
Súkromná obchodná akadémia LIBERTA, Bratislava
ST0003
07. 12. 2013
Ing. Katarína Bederková
Súkromná obchodná akadémia LIBERTA, Bratislava
ST0002
07. 12. 2013

Prehliadnuť si taktiež môžete zoznam všetkých držiteľov certifikátov POHODA, ktorí úspešne absolvovali certifikačné testy.

 

úvod