Priebeh certifikácie

V rámci tejto certifikácie neprebieha žiadne testovanie znalostí formou ústnej skúšky. Cieľom ani cestou nie je učiť sa naspamäť akékoľvek poučky, definície či teórie. Nejde o teóriu účtovníctva, ide o znalosti programu POHODA a jeho používanie.

Znalosti uchádzača overuje komplexný, tematicky a odborne vyvážený praktický test, na splnenie ktorého má uchádzač časový limit 5 hodín. Dostane písomné zadanie a jednotlivé úlohy robí priamo v programe POHODA. Úlohy preveria každú z kľúčových oblastí tohto programu.

Pedagógovia, študenti i odborná verejnosť skladajú rovnaké testy. Študenti nie sú na jednej strane nijako zvýhodňovaní (nemajú jednoduchšiu či ľahšiu verziu testu), na druhej strane váha certifikátu, ktorý získajú po úspešnom zložení testu, je tak oveľa väčšia.

Stupne certifikácie:

  • úspešnosť 60 % (minimum) = CERTIFIKOVANÝ ŠPECIALISTA POHODA
  • úspešnosť 85 % a viac = CERTIFIKOVANÝ EXPERT POHODA

Kvalitnú výučbu môžu zabezpečiť iba kvalifikovaní a skúsení učitelia. Z každej školy, ktorá sa chce stať POHODOVOU, teda certifikačné testy absolvujú taktiež pedagógovia. CERTIFIKOVANÝ UČITEĽ POHODA je ten, ktorý zvládne test s minimálne 70 % úspešnosťou. Od 85 % úspešnosti je tento učiteľ zároveň CERTIFIKOVANÝ EXPERT POHODA.

Certifikáty sú vždy vystavené na meno konkrétneho úspešného absolventa testu a majú platnosť 3 roky.

Podrobnejšie informácie o priebehu certifikačných skúšok nájdete na www.stormware.sk/certifikat-pohoda/.


úvod