Certifikát POHODA alebo Prečo sa nechať certifikovať

Medzi kľúčové výhody projektu POHODOVÁ škola patrí realizácia odborných testov a udelenie certifikácie študentom a pedagógom, ktorí prejavia záujem o doloženie svojich praktických vedomostí pri práci v účtovnom systéme POHODA, a to formou hodnoverného osvedčenia priamo od výrobcu programu.

Účtovný program POHODA využívajú pri svojej práci a podnikaní tisíce malých, stredných i veľkých podnikateľských subjektov a celý rad príspevkových organizácií. Vďaka svojmu prívetivému užívateľskému prostrediu a jednoduchému ovládaniu sa stal vzorovým príkladom pre vývoj i iných ekonomických a účtovných programov.

Certifikáciou, ktorá preukazuje kvalitu práce v účtovnom systéme POHODA, si študent zvýši svoje šance pri hľadaní zamestnania. Na poli absolventov (uchádzačov o zamestnanie) budú konkurencieschopnejší. Ihneď po ukončení štúdia môžu buď pre svojich zamestnávateľov, alebo vo svojom vlastnom podnikaní kvalitne a bezchybne spracovávať účtovníctvo. Fázou prvotného, obvykle zdĺhavého zaškoľovania, ktorej sa väčšina absolventov nevyhne, už prešli počas svojho štúdia.

POHODOVÁ škola tak sprostredkuje svojim študentom oveľa vyššiu úroveň praktických vedomostí v najrozšírenejšom účtovnom programe, ktoré by postupne získavali až v priebehu ich profesijných začiatkov.

Môžete si prehliadnuť zoznam úspešných absolventov certifikačných testov, ktorí sa stali držiteľmi certifikátu POHODA.


úvod