Prečo sa stať POHODOVOU školou?

Zapojením sa do jedinečného projektu získava škola nemalé výhody ako pre seba a svojich pedagógov, tak predovšetkým pre svojich študentov.

Vďaka účasti na projekte je totiž školou, ktorá ponúka svojim študentom i pedagógom „niečo navyše“. Neodmysliteľným dielom prispieva k realizácii kvalitnej, odborne a prakticky štandardizovanej výučbe účtovníctva v programe POHODA.

Pohodová škola získa ZADARMO od spoločnosti STORMWARE potrebnú oporu a výhody v podobe:

  • účtovného programu POHODA,
  • vypracovaných výučbových osnov pre prácu v programe,
  • telefonickej a e-mailovej podpory,
  • seminárov pre pedagógov.

Ako sa stať POHODOVOU školou?

Jednoducho. Stačí byť stredná, vyššia alebo vysoká škola, na ktorej prebieha výučba účtovníctva a ktorá sa chce podieľať na rozširovaní praktických vedomostí svojich študentov v ekonomickom systéme POHODA.

Bližšie informácie Vám poskytne garant projektu Ing. Zuzana Svobodová alebo ktorákoľvek z pobočiek spoločnosti STORMWARE, viď kontakty.


úvod